DOLCI -  I Dùlz

 

Crema s’al nuciòli

Sòpa inglèsa

Mascarpòn

Pàna Còta

 

Tri tip ad dùlz insàm

 

S’la prenotazioni a praparàm al tòrti pri compleèn


FORMAGGI - I Furmèi

 

Furmài mèst de cuntadàn d’al nost pàrti

Furmài ad pègra

 

Squaqueròn (furmài lànt)

BEVANDE - E Bè

 

Bèrra znìna a’la spàna 

Bèrra media a’la spàna

Aranzàda

Limunàda

Bèrra Moretti a’la spàna

Vàn Sanzvès nost

Vàn Trebiàn - Verduzzo nost

Bèrra mèz lìtar 

Vàn mèz lìtar

 Cafè

Amèr

 

Aqua un lìtar